Regulerer boredybden af eCutteren.

Bruges til at bore hullerne på putting greenen.